de site is in verbouwing en klopt niet overal , excuses voor onzorgvuldigheden

Wij hebben recht op een mening en daar moet naar geluisterd worden:

Dus een zeer laagdrempelige manier voor elke scholier om haar/zijn stem te laten horen waarnaar geluisterd en zonodig naar gehandeld wordt.


De stem van de scholier moet meetellen

De scholier heeft het recht zijn mening te geven over 
ALLE schoolzaken zoals:
huiswerk, rooster, inrichting en daar 
moet naar geluisterd worden.

Via het initiatiefrecht kan hij/zij alle schoolzaken op de agenda zetten. De schoolleiding is verplicht te luisteren en verplicht met goeie argumenten te komen waarom het voorstel wel of niet wordt goedgekeurd.

FEIT: Mening telt niet

Veel scholieren voelen zich niet gehoord en weten niet dat en hoe ze invloed kunnen hebben zoals bijv. via het initiatiefrecht. Er is ook geen echte vertegenwoordiging van scholieren. Het enige orgaan is de MR, de medezeggeschapsraad, maar die is veel te omslachtig en beperkt. Er mogen maar 25% scholieren in tegenover 25% ouders en 50% docenten.

Daarbij,veel leerlingen willen niet in de MR maar zij moeten wel inspraak kunnen hebben, over ALLE schoolzaken. Dit moet voor hen eenvoudig en laagdrempelig zijn.


CONCLUSIE:
Leerlingen hebben nauwelijks de mogelijkheid hun mening te geven. Er is ook geen echte leerlingen vertegenwoordiging.

Artikel 12:
Recht op een mening
Volgens artikel 12 heeft de leerling over al die maatregelen ook wat te zeggen.

Wij willen:

Dat onze stem ECHT meetelt. Dus bijv. een heel laagdrempelige leerlingenraad: 

 
-Deze raad bestaat voor 100% uit scholieren.

-Deze raad heeft inspraak op alle onderwerpen.
-School zorgt ervoor dat elke scholier deze raad kent en begrijpt en dat elke leerling het initiatiefrecht kent.


Scholieren die niet deze raad zitten moeten op een vrij eenvoudige wijze hun stem kunnen laten horen. Daar MOET ook naar geluisterd en evt naar gehandeld worden.

Een inspectie hoort er jaarlijks op toe te zien dat de stem van de scholier serieus wordt genomen.