de site is in verbouwing en klopt niet overal , excuses voor onzorgvuldigheden

Wij hebben recht op bescherming van stress en willen daarom:

Geen of minder toetsen, geen of minder huiswerk, kortere lesdagen, meer inspraak, meer keuzevrijheid.UNICEF raporteert: Schoolwerk zorgt voor stress bij veel scholieren.

Unicef meldt in een rapport dat schoolwerk de grootste stressfactor is bij scholieren (en niet social media zoals veel volwassenen denken). Veel scholieren kampen met druk om te voldoen aan verwachtingen van zichzelf of van anderen.

Jongeren geven in het raport aan dat het hebben van voldoende vrije tijd, veel sporten en bewegen nodig is.

Unicef pleit voor verlaging van de schooldruk, een schoolklimaat waar scholieren gezien worden, zichzelf kunnen zijn.

Deze schoolzaken veroorzaken stress:

Toetsen: veroorzaakt stress


Rijtjes van 2: Op veel ouderwetse scholen zijn nog steeds rijtjes van 2. Deze opstelling veroorzaken pijn en stress bij de ‘’minder populairen.’’

Gym:
het maken van teams tijdens gym veroorzaakt stress bij de ‘’minder popies’’ 

Het klassikaal delen van cijfers: veroorzaakt stress

Hoog scoren: het streven naar hoge scores en zo hoog mogelijk school-advies veroorzaakt stress.

Wie krijgt de beurt:
klassikaal huiswerk doornemen waarbij docent iemand de ‘’beurt’’ geeft veroorzaakt stress en onzekerheid.

Niet kunnen ontsnappen: het verplicht in een lokaal zitten kan onveiligheid, stress en ongemak veroorzaken.


Heb jij nog een suggestie die stress veroorzaakt? laat het ons weten!


CONCLUSIE: 
Veel zaken op school veroorzaken stress en daarmee worden de volgende rechten van jongeren geschonden:


Artikel 32:
Recht op bescherming tegen (school)werk dat gevaarlijk en schadelijk is voor de gezondheid en de ontwikkeling hindert.

Schoolwerk mag dus niet gevaarlijk en schadelijk zijn of de ontwikkeling hinderen. 

Stress is een enorme hinder voor de ontwikkeling. Dus alles wat stress veroorzaakt dient te worden weggenomen.


Artikel 3:
Alle maatregelen op school horen het kind te dienen.

Het veroorzaken van stress door schoolzaken en maatregelen is niet in het belang van de scholier.


Artikel 24:

Recht op een goede gezondheid.

Stress is nou niet bepaald goed voor een goede gezondheid en dient dus te worden weggehaald.

 


Wij willen:
Alle scholen gemoderniseerd, dus:
-geen saaie lokalen meer met busopstelling van rijtjes van twee
-beperkt aantal toetsen
-geen druk opleggen dat er zo hoog mogelijk gescoord moet worden.
-vrijheid geven aan scholieren om over te stappen naar andere groep of situatie wanneer scholier zich onveilig voelt.
-bij gym nooit meer teams maken door scholieren zelf