de site is in verbouwing en klopt niet overal , excuses voor onzorgvuldigheden :-)Bekijk ons filmpje
over het tekort
aan vrije tijd
Scholieren hebben dus te lange schooldagen en teveel huiswerk.
Hieronder argumenten waarom huiswerk niet nodig is.

Huiswerk vergroot de kansongelijkheid

Niet alle ouders kunnen hun kind even goed ondersteunen bij het huiswerk. Huiswerk dreigt dus de kansenongelijkheid te versterken.


Trage werkers zijn extra de dupe
Leerlingen die moeite hebben om te leren worden niet alleen in de klas maar ook nog eens thuis geconfronteerd met hun probleem. Huiswerk versterkt hun probleem.

Verplichte werkweek van 38 uur voor scholieren
Volwassenen mogen zelf beslissen hoe lang hun werkweek is en krijgen daar beloning voor maar scholieren zijn verplicht tot werkweken van gemiddeld 38 uur.
Er is geen beloning maar wel straf als een leerling minder werkt of andere keuzes wil maken. Tot het 18e jaar verplicht de Staat elke leerling om van minuut tot minuut een strak programma te volgen. De leerling heeft hierin geen enkele keuze hoe en wat hij leert.(uit onderzoek blijkt wel dat huiswerk voor Wiskunde wel helpt)
'Wiskunde is de uitzondering in ons onderzoek (bij 18.000 leerlingen)', bevestigt professor Thai. 'Studenten die ongeveer een half uur meer besteedden aan hun wiskundehuiswerk haalden wel betere scores.'

“Huiswerk dient niet om thuis de lestijd te verlengen”, zeggen experts.

Gelijke behandeling:
Scholieren moeten trouwens gelijk behandeld worden. Dus alle leerlingen evenveel vrije tijd.
Maar de ene school geeft veel HW, de ander minder of géén.


CONCLUSIE: 
 scholieren hebben door te lange schooldagen en het vele huiswerk te weinig vrije tijd. Hierdoor worden de volgende rechten van jongeren geschonden:

Artikel 31:

vrije tijd en rust, vrij zijn van stress
(Scholieren hebben te weinig tijd voor rust en ontspanning).

Artike 24:
Recht op goede gezondheid
(Te weinig rust en tijd voor sport en hobby is niet goed voor de gezondheid.)

Artikel 3:
Alle maatregelen op school horen het kind te dienen. (huiswerk dient volgens wetenschappers niet de scholier)

Wij willen:

Kortere schooldagen van 10:00 tot 15:00 (maximum  van 800 uur school per jaar) en geen huiswerk (behalve voor wiskunde).